Nättipsblankett

Med Tullens nättipsblankett kan du anmäla icke-brådskande fall av suspekt eller lagstridig verksamhet, t.ex. smuggling av narkotika eller andra varor eller användning av fel bränsle. Du kan inte göra en brottsanmälan med nättipsblanketten.

Via nättipsblanketten kan man inte lämna in brottsanmälningar eller tips som gäller bilbeskattning. Tips om bilskattefusk kan skickas till Skatteförvaltningen på adressen verovilppi@vero.fi.

Nättipsen behandlas vardagar kl. 8-16.

I brådskande fall som gäller tullbrott kan du ringa till Tullens avgiftsfria tipstelefon på numret 0800 1 4600. Tipstelefonen är öppen dygnet runt.

Alla uppgifter som lämnats via nättipsblanketten eller tipstelefonen behandlas konfidentiellt.

Fyll i åtminstone de fält som är markerade med en asterisk (*).

Tipsblankettens innehåll *:

Beskriv din observation så noga som möjligt: vad såg du, var såg du händelsen och vid vilket klockslag? Ange också detaljer såsom namn, boningsorter, fordons registreringsnummer, gränsövergångsställen o.d. så noga som möjligt om du känner till dessa saker.

Du kan också bifoga bilder och dokument som hör samman med din observation.

Bifogade filer

Tillåtna filtyper: jpg, jpeg, tif, tiff, png, pdf

Filens maximistorlek: 10 megabyte.

Ladda upp fil

Uppgifter om anmälaren

Vi önskar att du uppger dina kontaktuppgifter för att vi vid behov ska kunna be om tilläggsuppgifter. Du kan också lämna in ditt tips anonymt.

Ange de tecken som visas i bilden: *